HARDVER- RAZVOJ PROIZVODA

 • Terminali za pristup, identifikovanje: :
  1. Sa barkod karticom
  2. Sa radio frekvencijom, bez dodira, transporderni ( RF ID) " (RF ID)
  3. Spoljni terminali primenjenih pored vaga (RF ID ili identifikovanje sa barkod karticom, Display za informacije vozaču, štampanje tikete vaganja za merenje bez izlaska, za ubrzavanje procesa.
  4. Numerični i alfanumerični spoljni displeji velikih dimenzija
 • Planiranje i proizvodnja barkod kartica

UNAPREĐENJE SOFTVERA ZA RAČUNARE

 • PC-PLC programi za kontrolu procesa – odgovarajući za date okolnosti i tehnologiju
 • Softver za sistem prometa u sedištima za opštu upotrebu – na deponijama, prerađivačkim pogonima i sortirkama.
 • Sakupljanje mernih podataka – vrednovanje u numeričkoj/grafičkoj formi.
 • Program za evidenciju zaliha u skladištima – sa upotrebom neposrednih podataka dobijenih iz proizvodnje/prometa
 • Programi za preuzimanje šećerne repe u šećeranama.
 • Obezbeđenje funkcije EKAER.
 • On-line popuna podataka-računa.

SISTEMI

 • Pravljenje sistema kontrole procesa na bazi PLC-PC za industriju, za prehrambenu industriju, hemijsku industriju, industriju guma,… itd. i za poljoprivredne pogone.
 • Bezžične mreže za računare – za premošćivanje i vaćih razdaljina.
 • Sistemi za ulazak i izlazak lica, barkod za evidentiranje radnog vremena sa primenom sredstava za identifikaciju sa aktivnom CHIP karticom, magnetnom trakom, barkod karticom.
 • Praćenje, vođenje broja stavki
 • Automatčni transportni sistemi za ulazni i izlazni transport materijala.
 • Preuzimanje poljoprivrednih proizvoda, trgovina sa građevinskim materijalima.
 • Softver za vaganje u deponijama.
 • Sistemi za informisanje u firmama.
 • Automačni termometarni, regulatorni, registracioni, evaluacioni sistem.
 • Sveobuhvatna kompjuterizacija proizvodnje živinskih klanica od preuzimanja žive životinje do stavljanja na zalihu gotovog proizvoda i isporuke.
 • Štampanje oznake za proizvode, evidencija zaliha, izdavanje sertifikata, statistike
 • IP kamerni sistem za posmatranje, sistem za kontrolu ulaza, sistem daljinskog nadzora
 • Integrisanje prepoznavanja registarskog broja u datom slučaju
 • Pravljenje i instaliranje sistema parkinga za vozila sa naplatom parkiranja (prepoznavanje registarskog broja, plaćanje, daljinska kontrola….itd.)

OSTALE USLUGE

 • Usluga sistema elektronske komunikacije : Slanje automatski generisanih SMS i e-mai poruka o događajima koje odredi korsnik na telefonske brojeve, e-mail adrese koje odredi korisnik.
 • Stojimo na raspolaganje u okviru ugovora o podršci i prema prihvaćenim kondicijama prihvatamo obavezu za otklanjanje nastalih grešaka sa udaljenim električnim pristupom, ali u krajnjem slučaju izlaskom na lice mesta.
 • U slučaju potrebe – u saradnji sa stalnim partnerom –potražićemo Vam izvor tendera i pripremićemo Vam konkurs sa kojim možete ostvariti svoj razvojni koncept, povećati svoj okvir za investicije, unapređenje, korišćenjem spoljašnjih izvora.
 • Pomoći ćemo u ostvarivanju, od naših korsnika zamišljenih informatičkih unapređenja bilo koje vrste.