Profil

Društvo je počelo sa radom 1.-og januara 1990. godine. Tako je već prisutan na domaćem i delimično na evropskom tržištu u privatnoj-takmičarskoj sferi već 29. godina.

U početku, najpre smo rešavali kontrolu procesa na računarskoj osnovi u postrojenjima za mešanje stočne hrane. To je kasnije proširen sa softverskim rešenjima primenljivih u mnogim drugim specijalnostima u vezi kontrole tehnolohije i u širim krugovima nastajuće potražnje.

Za poslednji slučaj je tipičan primer naš tzv. sistem prometa u sedištu. Ove naše aplikacije obezbeđuju primenom raznih sredstava identifikacije , da se za promet materijala i robe tipčno na električnim vagama uradi ulaz i izlaz, kontrola kretanja, dokumentovanje i da prosledi sistemu višeg nivoa.(na pr. Uprava firme)


STRUKTURA

Naše društvo je tipično malo preduzeće. Njegova delatnost se manifestuje najpre u dodavanju duhovne vrednosti. Tako u osnovi vršimo razvoj hardverskih komponenata potrebnih za razvoj i pravljenje naših sistema i razvoj softvera operativnog sitema za kontrolu procesa. Za izvođenje datih poslova naravno koristimo, uključujemo u posao puno partnera i podizvođača (kontrolna tehnika sa jakom strujom, pomoćni tehnološki i građevinski radovi , integrisanje specijalnih softverskih modula). Proteklih godina smo stupili u poslovni, odnosno radni kontakt sa izvođačima, glavnim projektantima, odnosno predstavnicima firmi i marki širom naše zemlje.


EKONOMSKI PODACI

Društvo je osnovano u 1990 godini od strane jenog pravnog i 2 privatna lica, sa osnivačkim kapitalom od 1,2 miliona Forinti. Danas ima vlasnika 2 privatna lica, raspolaže sa registrovanim kapitalom od 3 miliona Forinti, a sopstvena imovina mu je preko 26 miliona Forinti. Njegovo poslovanje je bez izuzetaka svake godine bio unosan.