Folyamatvezérlés

Társaságunk legrégebbi profilja, sőt kezdetben meghatározó tevékenysége takarmánykeverő üzemek számítógép alapú vezérlésének készítése volt. A rendszerváltást követően és a hazai mezőgazdaság szerkezetének, tulajdonosi körének jelentős átalakulásával ez a tevékenységünk visszaesett. A kezdetben és a későbbiekben is megszerzett tapasztalatokon alapulóan a folyamatvezérlő rendszereink alkalmazása kiszélesedett. Így a fent említett takarmánykeverő üzemi vezérléseken túl számos vezérlésünk működik az ország különféle gyáraiban. Mint pl. betongyárak, cukorgyárak, üveggyárában, baromfifeldolgozók, gázkiadagoló rendszerek, sajtüzem, stb.

Ma már ismét felerősödött a takarmánykeverő üzemi PLC-PC alapú folyamatvezérlések iránti kereslet, igény. Ennek okai a következők:  • 2003-ban megjelent az új takarmányipari törvény (43/2003. (IV. 26.) FVM rendelet) , mely meghatározza azokat az elvárásokat, követelményeket, melyek az élelmiszeripari jellegű termelés miatt a nyomonkövethetőség és a hatóságok felé történő adatszolgáltatást meghatározza.
  • Megnőtt a pontos mérés, elszámolás iránti igény, amikor az emberi tényező, hibás kezelésből fakadó kockázatot az üzem tulajdonosa mérsékelni, minimalzálni kívánja.
  • Megnőtt kapacitásokra, és a gyors termékváltásra van szükség, ahol az anyagok, termékek keveredésének, keresztszennyeződédsének elejét kell venni, meg kell akadályozni.
  • Raktári készletnyilvántartó programok - a termelésből/forgalmi adatokból kapott közvetlen adatok felhasználásával
  • Repülőtéri forgalom-nyilvántartó, regisztráló programcsomag
  • Számítógépes hálózatok telepítése
  • Cukorgyári répaátvételi programok

Rendszereink a fenti igények szerinti elvárásoknak felelnek meg.

Kérem tekintsék meg a folyamatvezérlő rendszereinkről készült képeket.
Az elmúlt 10 évben bevezetett rendszereinket itt tekintheti meg.

Társaságunk szinte kivétel nélkül egyedi rendszerek konstrukciójával, kivitelezésével foglalkozik. Ezen rendszerekben kezdetben nagyobb részben és meghatározó jelleggel, ma már kisebb arányban, de nem nélkülözhetően alkalmazunk saját fejlesztésű és gyártású elektronikus berendezéseket, készülékeket. Ezen készülékek egyik meghatározó és jellemző köre a különféle technológiákban alkalmazott elektronikus mérlegek, mérlegrendszerek, jeladók, visszajelző berendezések, azonosító eszközök.


Telephelyforgalmi Rendszerek

Tevékenységi körünk és egyben referenciáink másik meghatározó köre a különféle alkalmazású számítógépes telephelyforgalmi rendszerek.

Ezen rendszerek feladata – a személyi be- és kiléptetéshez hasonlóan – általában jól mérhető és azonosítható anyagok, áruk, termékek forgalmának automatikus vezérlése, adatainak rögzítése és a szükséges mértékű bizonylatok előállítása. Az ilyen rendszerek legegyszerűbb esetben egy számítógépből és egy nyomtatóból állnak. Összetettebb és nagyobb anyag-áru forgalmat lebonyolító cégek esetében pedig (pl. cukorgyárak) az elõbbi feladat sok számítógépből álló hálózat, valamilyen automatikus azonosítást lehetővé tevő azonosító eszköz (vonalkód kártya, RF chipkártya) az azonosításban résztvevő és a járművek vezetőinek informálását végző elektronikus hídmérlegek, kültéri terminálok, jelzõ lámpák, induktív hurkok, GPS rendszerek, sorompók, nyomtatók alkalmazásával oldható meg. Az ilyen rendszerek percre kész információkat szolgáltatnak a be- és kiszállítások aktuális értékeiről, mely adatok azonnal rendelkezésre állnak magasabb szintű (pl. vállalat irányítási) rendszerek számára.

A Társaság egyetlen "Típus" terméke. Ma már szerte az országban, de ennél kissé szélesebb körben Közép-Európában több mint 300 helyen, telepen működik.

A sztandard alkalmazás továbbfejleszett illetve a felhasználók egyedi igényei szerint kialakított rendszerek összefoglaló táblázata itt tekinthető meg. Az elmúlt 8 év vonatkozásában.)


Készletnyilvántartás

A folyamatvezérlő rendszerekben keletkező termelési adatok és a számítógépes telephelyforgalmi rendszerek által rögzített forgalmi adatok bázisán lehetőség van olyan raktári készletnyilvántartó rendszer működésére, mely alapadatait – melyek valamennyi input adatának 80%-át kiteszik – az előbbi két rendszerből kapja, ezáltal kizárhatók a többszöri manuális adatbevitelből származó elírások, tévedések. Nincs mód továbbá az elszámolás alapját képező mennységi értékek kézi manipulálására. Ezek a raktári készletnyilvántartó rendszerek szükség esetén átölelhetik egy vállalat teljes működését (anyag, fogyó és tárgyi eszközök, munkaruha, szerszám stb. nyilvántartások). Szükség esetén számlákat, árut kísérő okmányokat, bizonylatokat állítanak elõ. És ami a legfontosabb: percre kész készletértékeket, mozgás mennyiségeket mutatnak.