Joszabályváltozás: Összesítő jelentés elektronikus feltöltéséről

Társaságunk felhívja a figyelmet arra, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 31/B. § szerinti tételes belföldi összesítő jelentési kötelezettségre vonatkozó szabályozás tervezett módosítása a már korábban kihirdetett, 2017. július 1-jei hatályba lépési időpontról későbbre, 2018. július 1-jére módosult. Vagyis az tételes belföldi összesítő jelentési kötelezettséget eredményező, számlában szereplő áfa összeg egymillió forintos összeghatárának százezer forintra csökkentése, valamint ezzel összefüggésben a számlázási funkcióval rendelkező programmal kibocsátott számlák adattartalmáról történő elektronikus adatszolgáltatás bevezetése későbbre tolódott.
A hatályba lépési időpont módosulásának jogszabályi háttere a következő. Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: 2016. évi LXVI. törvény) 161. §-a az Art. 31/B. §-át kiegészítette a (2a) bekezdéssel, mely szerint: „(2a) Az általános forgalmi adó alanya külön jogszabályban meghatározott elektronikus módon adatszolgáltatást teljesít az állami adó- és vámhatóság részére azon számlázási funkcióval rendelkező programmal kibocsátott számlák külön jogszabályban meghatározott adattartalmáról, amelyekben egy másik, belföldön nyilvántartásba vett adóalanyra áthárított adó összege a 100 000 forintot eléri vagy meghaladja. Az adóalany ezen számlákat érintő módosításról vagy érvénytelenítésről is külön jogszabályban meghatározott módon elektronikus adatszolgáltatást teljesít.”
A jogszabály teljes szövege itt olvasható.
Ezúton tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy Társaságunk jelenleg dolgozik azon a fejlesztésen, hogy az alkalmazásaink által kibocsátott számlák a fenti jogszabály elvárásainak megfelelőek legyenek 2018.07.01-től kezdődően.

A hulladékokról szóló törvény hatályba lépése

Ezúton értesítjük Önöket, hogy az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségtől és a Regionális Kormányhivatalok Környezetvédelmi Hatóságától kapott tájékoztatás alapján, a hatályban lévő 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 5. mellékletének 2. pontja és a 309/2014. (XII.11.) Kormányrendelet, valamint a 439/2012. Kormányrendelet rendelkezésének megfelelően Társaságunk jelentős fejlesztést hajtott végre a telephelyforgalmi program aktuális verziójában. A programmódosítást az említett rendelkezés szerinti „lerakási járulék” és a hozzá kapcsolódó információk megjelenítése tette szükségessé.

Társaságunk ismét megkapta a Bisnode tanúsítványt!

A Bisnode nemzetközi cégminősítő minden vállalkozás pénzügyi stabilitását, üzleti megbízhatóságát minősíti egy folyamatosan visszamért és bizonyított, nemzetközi szakértők által kialakított rendszer alapján. Így került kiválasztásra cégünk, a MIX-R Kft. is, mint a pénzügyileg legstabilabb cégek egyike. Ez alapján vállalkozásunk a magyar cégek azon 1,75 %-ába tartozik, akik pénzügyileg a legszilárdabb lábakon állnak, azaz rendelkeznek valamilyen Bisnode tanúsítvánnyal. A Tanúsítvány teljes sajtóközéleményét itt tekintheti meg.

Új pályázati lehetőség!

Legalább 60 milliárd forintot biztosít a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) az állattartó telepekhez szükséges eszközök és élelmiszeripari gépek, technológiák beszerzésére.
A VM tájékoztatása szerint a támogatásra december 16. reggel 8 órától a keret kimerüléséig, de legkésőbb 2014. január 31-ig lehet pályázni. Az állattenyésztési technológiai fejlesztésére beszerzendő technológiák, gépek támogatására mintegy 35 milliárd forint, míg az élelmiszeripar- feldolgozás technológiai fejlesztésére legalább 25 milliárd forint áll rendelkezésre. Mindkét célterület esetében a nagyértékű gépbeszerzésre legfeljebb 250 millió forint, a kisértékű gépekre 15 millió forint támogatást lehet igényelni. A rendelet teljes szövegét a Magyar Közlöny 2013. évi 207. számában olvashatják az érdeklődők - tartalmazza a VM közleménye.
(http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13207.pdf)

Jogszabályváltozás - Hulladéklerakó!

Felhívjuk azon partnereink figyelmét a, akik a Telephelyforgalmi Programunkat Hulladéklerakóban használják, hogy 2014.01.01-től jelentős jogszabály, követelményváltozás lép életbe. Főbb címszavak: "Járulékfizetésre kötelezett, Elektronikus megfigyelő rendszer, Adatkezelés, ... stb."

A 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról itt olvasható el teljes terjedelmében. Javasoljuk a lap tetején a "Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2014.I.1. )" nézetet választani.

A jogszabályban foglalt követelményeknek való megfelelés érdekében keressen bennünket, és a szükséges kiegészítéseket, módosításokat elvégezzük, átvezetjük a rendszerén.