KONTROLA PROCESA

Najstariji profil našeg društva, koja je na početku bila determinativna delatonost je pravljenje kontrole na računalnoj osnovi tvrtki za miješanje stočne hrane. Nakon promjene režima, i značajne transformacije strukture domaće poljoprivrede i kruga vlasnika ova djelatnost nam je opala. Na temelju stečenog iskustva na početku i kasnije, proširila nam se primen asistema kontrole procesa. Tako, pored gore spomenutih operativnih kontrola miješanja stočne hrane, funkcioniraju mnogi sustavi kontrola u tvornicama naše zemlje. Kao na primjer u tvornicama betona, šećeranama, tvornicama stakla, obrađivačima peradi, sustavima plinskih dozira, u proizvodnji sira itd

U novijev reme opet se povećala potražnja za sustavima kontrole procesa na PLC-PC osnovi u miješanju stočne hrane. Razlozi za to su:


  • U 2003. godini je objavljen novi zakon o industriji krmnog bilja (43/2003. (IV.26.) FVM dekret), koji određuje očekivanja, uvjete, koje zbog proizvodnje proizvoda prehrambenog karaktera određuje sljedivost i pružanje podataka tijelima vlasti.

  • Povećala se potražnja za preciznim mjerenjem i obračunom, kada vlasnik tvrtke želi ublažiti, minimalizirati rizik, koji proistječe izljudskog faktora, nepravilnog rukovanja.

  • Nastala potreba za povećanje kapaciteta, promjene artikala, gdje treba preduhitriti, spriječiti cross kontaminaciju, miješanje raznih materijala i proizvoda.

  • Skladišni programi - koristeći izravne podatke dobivene iz proizvodnje / prometa.

  • Softverski paket za registraciju - registracija prometa u zračnom prometu.
  • Instaliranje računalnih mreža
  • Program šećera šećerne repe

Naši sustavi zadovoljavaju gore navedena očekivanja.

Molimo pogledajte slike iz našeg sustava kontrole procesa.
Ovdje možete vidjeti naše uvedene sustave u posljednjih 10 godina.

Naše društvo bavi se gotovo bez iznimke s izgradnjom, izvedbom jedinstvenih sustava. U tim sustavima, na početku većim dijelom i dominantno, danas već sa manjim dijelom, ali ne neizbježno primjenjujemo elektroničke opreme i uređaje sopstvenogr azvoja i proizvodnje.Jedan od determinativnog i karaktirisgtičnog kruga ovih uređaja su elektronske vage primijenjenih u raznim tehnologijama, sustavi vaga, uređaji za signalizaciju, upozoravajuće uređaje i uređaje za identifikaciju.

 


SUSTAVI UPRAVLJANJA

Još jedno odlučno područje naše djelatnosti i naše reference su kompjutorizirani odlagališni sustavi s različitim primjenama.

Zadatak tih sustava - slično osobnom ulazu i izlazu - je automatska kontrola prometa obično dobro mjerljivih i identificiranih materijala, snimanje podataka i izrada poterbnih dokumenata. Takvi sustavi u najjednostavnijem slučaju sastoje se od jednog računala i jednog pisača. Kod složenijih tvrtki s većim prometom materijala-robe (na pr. Šećerane) prethodni zadatak se može riješiti pomoću sustava s puno računala, nekom spravom za automatsko identificiranje (bar kodkartica, RF chip kartica), električne vage, koje sudjeluju u identifikaciji i informiranju vozača , vanjskih terminala, lampice za davanje signala, induktivna petlja, GPS sustavima, rampe i štampača.Takvi sustavi pružaju informacije o aktualnim vrijednostima ulaza i izlaza spremni za minutu, koji podaci odmah stoje na raspolaganje za sustave višeg nivoa (na pr. rukuvodstvu firme) .

Jedini "tipični" proizvod društva. Danas već djeluje na više od 300 lokacija u cijeloj zemlji i od toga malo širi krug u Srednjoj Europi.

Sažetak tablica o razvijenijem standardnom primjenjivanju i na temelju potreba korisnika formiranih sustava za proteklih 8 godina ovdje možete pogledati


EVIDENCIJU

Na proizvodnoj bazi podataka, koja se pojavljuje u sustavima kontrole procesa i zabilježenim prometnim podacima putem odlagališta računala, postoji mogućnost za funkcioniranje takvog inventurnog sustava prijave, čiji osnovni podaci - koji čine 80% svih ulaznih podataka - dobivaju iz prethodnih dvaju sustava, što može biti isključuje pogreške koje proizlaze iz ručnog unošenja podataka. Nadalje, ne postoji mogućnost manipuliranja kvantitativnim vrijednostima koje čine osnovu za izračun. Ti inventarni sustavi mogu, ukoliko je potrebno, uključiti cjelokupni rad tvrtke (zapisi materijala, potrošnih materijala, radne odjeće, alata itd.), A ako je potrebno, napišite račune, prateću dokumentaciju za robu i potvrde. Ono što je najvažnije, oni pokazuju opseg pokreta, vrijednost zaliha je spremna na minutu.