Promena pravnih pravila: Zbirni izveštaj o elektronskom otpremanju

Promjena pravnih pravila: Kolektivno izvješće o elektronskom prijenosu Naše društvo poziva pozornost na to, da već ranije proglašen datum izmjene u odnsu na obvezu podnošenja detaljnog domaćeg zbirnog izvještaja iz članka 31 / B. Zakon o porezu br. XCII. iz 2003. godine (u daljnjem tekstu: Art), koja bi trebala stupiti na snagu 01. srpnja 2017. godine odgođeno je za 01. srpnja 2018. godine. Znači odgođeno je smanjenje gornje granice iznosa pdv-a sa jedan milijun forinti na stohiljada forinti u računu, koji rezultira obvezu podnošenja detaljnog zbirnog izvještaja, odnosno u vezi toga uvođenje elektroničkog dokumentiranja sadržaja podataka računa koji su izdani s programom s funkcijom fakturiranja. Promjena vremena stupanja na snagu ima sljedeću pravnu pozadinu. Neki porezni zakoni i drugi srodni zakoni, ili zakon br. LXVI. od 2016. godine o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj poreznoj upravi i Carinskoj upravi br. CXXI. iz 2010. godine (u daljnjem tekstu zakon br. LXVI iz 2016. godine) dopunio članak 31 / B Art-a sa člankom 161 stavkom (2a) prema kojem: "(2a) Subjekt općeg poreza na promet vrši elektronsko pružanje podataka poreznoj i carinskoj upravi o sadržaju podataka računa, koji su određeni posebnim pravnim pravilima, izdanih s programom, koji ima funkciju fakturiranja, u kojima iznos prevaljenog poreza na jednog drugog domaćeg subkekta poreza na promet dostiže ili prelazi 100 000 forinti. Subjekt poreza na promet vrši pružanje podataka io izmjenama ili poništenju tih računa prema načinu određen posebnim pravnim pravilima. Ovdje možete čitati cijeli tekst pravnih pravila. Ovim putem obavještavamo naše klijente, da naše društvo trenutno radi na unapređenju, da računi koji se izdaju primjenom naših aplikacija budu u skladu s gore spomenutim pravnim pravilima od 2018/7/1. godine.

Stupanje na snagu zakona o otpadu

Ovime vas obavještavamo da je na temelju informacija dobivenih od Opće državne inspekcije zaštite okoliša i zaštite prirode i Uprave za zaštitu okoliša, sukladno odredbama Uprave regionalne uprave, u skladu s odredbama točke 2. Priloga 5. Zakona o otpadu br. CLXXXV iz 2012., Vladina uredba br. 309/2014 (11. XII.) I Vladina uredba br. Na 439/2012 tvrtka je napravila značajan napredak u trenutnoj inačici prometa u sjedalima.
Izmjena programa učinila je neophodno objavljivanje "doprinosa za polog" u skladu s navedenom odredbom i objavljivanjem povezanih informacija.

Naše društvo je ponovo dobio certifikat Bisnode!

Međunarodna svjedodžba o Bisnode kvalificira financijsku stabilnost. Povjerljivost poslovanja svakog poduzetništva prema jednom kontinuirano kontroliranom i dokazanom, od međunarodnih stručnjaka do uspostavljenog sustava.
Zato je naša tvrtka MIX-R d.o.o. odabrana kao jedna od financijski stabilnih tvrtki.
Na temelju toga, naša tvrtka pripada onim 1,75% mađarskih tvrtki koje stoje na najstabilnijim nogama, svaki put imaju Bisnode certifikat.
Ovdje možete pogledati priopćenje za tisak certifikata.

Nova sposobnost natjecanja!

Ministarstvo ruralnog razvoja osigurava najmanje 60 milijardi forinti za nabavku opreme za stočarske farme, strojeve za prehrambenu industriju, tehnologije. Prema obavijesti od Ministarstva za ruralni razvoj za potporu može se konkurirati od 16.decembra od 8,00 sati do iscrpljivanja okvira, ali najkasnije do 31. siječnja 2014. godine. Za nabavu tehnologija za unapređenje tehnologije u stočarstvu, za potporu stroj stoji na raspolaganje oko 35 milijardi forinti, dok za unapređenje tehnologije u prehrambenoj-prerađivačkoj industriji najmanje 25 milijardi forinti. U oba ciljna područja za strojeve visoke vrijednosti može se tražiti pomoć do 250 milijuna forinti, a za male strojeve do 15 milijuna forinti. Cijeli tekst propisa može čitati zainteresirane osobe u mađarskom Službenom glasniku br. 207. od 2013. - održava Ministarstvo ruralnog razvoja. (Http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13207.pdf)

Promjena zakonskih propisa - odlagalište otpada!

Pozivamo pozornost naših partnera koji koriste naš program za promet na sjedalima na odlagalištima, od 01.01.2014. godina, bit će na snazi ​​značajna promjena u pravnim pravilima i uvjetima.
Važnije ključne riječi: "Contributor Contributor, elektronički nadzorni sustav, upravljanje podacima ... .itd"
Ovdje možete pročitati cijeli tekst Zakona br. CLXXXV od 2012. godine.
Preporučujemo odabir prikaza pri vrhu popisa "Promjena statusa sljedećeg statusa (1. siječnja 2014.) pravnih pravila"

Da bismo bili u skladu sa zahtjevima pravnih pravila, potražite nas i izvršit ćemo potrebna ažuriranja, promjene u vašem sustavu.
Made MIX-R pravno pravilo, vijesti